دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری اراضی روی فرسایش و رسوب با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: حوضه کال‌آجی استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22067/geoeh.2022.74281.1145

صالح آرخی؛ سمیه سلمانی؛ سمیه عمادالدین


برآورد بیشینه شتاب افقی زمین‌لرزه با به‌کارگیری تحلیل احتمالاتی در استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22067/geoeh.2022.74643.1151

مجید نعمتی؛ مهرداد بلوچ؛ محمدحسین باقری پور


مقایسه نتایج شبیه‌سازی هیدروگراف مدل GIUH برای بارش‌های زمستانه با بارش‌های بهاره و بررسی کارایی مدل GIUH

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1401

10.22067/geoeh.2022.73551.1132

ایرج جباری؛ معصومه اسدی؛ همایون حصادی


بررسی مخاطرات معدن‌کاوی در مناطق فعال تکتونیکی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری (مطالعه‌ی موردی: داشکسن آذرشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22067/geoeh.2022.75706.1193

سید اسدالله حجازی؛ رضا عباسیان ولندر


تحلیل وضعیت تکتونیکی طاقدیسهای شمال غربی زاگرس و ارتباط آن با کانونهای زمین لرزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22067/geoeh.2022.75370.1182

حمید گنجائیان


توسعه الگوریتم‌های یادگیری ماشین جهت پیش‌بینی شاخص کیفیت هوای شهری (منطقه مطالعاتی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.22067/geoeh.2022.76121.1212

پیمان کرمی؛ سید احمد اسلامی نژاد؛ مبین افتخاری؛ فراز برومند؛ محمد اکبری


بررسی سازوکار زمین‌لرزه‌ها در گستره ‌لرزه‌ای پیرامون شهرهای تهران، مشهد و تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

10.22067/geoeh.2022.77045.1241

مجید نعمتی؛ فاطمه نقدی


مقایسه مدل‌های RUSLE و EPM در برآورد فرسایش و تولید رسوب با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوضه چم‌گردلان استان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

10.22067/geoeh.2022.75260.1176

صالح آرخی؛ حسین بارانی


بررسی حداکثر دبی مقادیر رواناب حوضه هیدروژئومورفیک شیراز با استفاده از مدل توزیع گمبل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1401

10.22067/geoeh.2022.77273.1245

شهرام روستایی؛ حسن افتخار؛ فریبا کرمی؛ سعید نگهبان


تبیین محرک های مؤثر بر وضعیت شکنندگی کلان شهرها با رویکرد تحلیل ساختاری (مطالعه موردی: کلان شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.22067/geoeh.2022.78066.1263

ندا اسکندری؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ فرح حبیب


شبیه سازی و پیش بینی برخی متغییرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM و سناریوهای RCP در حوضه آبخیز حاجیلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22067/geoeh.2022.75404.1206

سیداسدالله حجازی؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ فریبا کرمی؛ جمشید یاراحمدی؛ علی بی غم


تحلیل فضایی خطر وقوع سیل با رویکرد برنامه ریزی و مدیریت کاربری اراضی شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22067/geoeh.2022.77571.1255

حسن احمدزاده؛ مصطفی داورپناه


مطالعه موردی

تاثیر تکتونیک فعال بر شواهد ژئومورفولوژیکی مخروط افکنه ها(مطالعه موردی : مخروطه افکنه های بین بردسکن و کاشمر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.22067/geoeh.2022.78382.1274

فاطمه نجفی؛ سیدرضا حسین زاده؛ شهرام بهرامی


کاربردی

سنجش نقش سازمان‌های مردم نهاد در افزایش تاب‌آوری اجتماعی پس از بحران سیل (مطالعه موردی: شهرستان پلدختر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.22067/geoeh.2022.77244.1248

شادی گله دار؛ شبنم گله دار؛ ماندانا مسعودی راد


مقاله پژوهشی

اولویت بندی و تحلیل فضایی پتانسیل سیل خیزی مبتنی بر رویکرد ‌FUZZY-AHP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قمصر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.22067/geoeh.2022.76678.1226

دانیال صیاد؛ هدی قاسمیه؛ زهرا ناصریان اصل


ارزیابی تاب آوری شهری با استفاده از رویکرد عینی و ذهنی در طول طوفان Harvey

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.22067/geoeh.2022.74306.1146

سمانه کلیدری؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مصطفی قدوسی


اثر تغییرات کاربری اراضی بر تولید آب در حوضه آبخیز تراز، استان خوزستان، جنوب‌ غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22067/geoeh.2022.77944.1261

فضل الله احمدی میرقائد؛ بابک سوری


ارزیابی و شناسایی پهنه‌های مستعد احداث شهرک‌ صنعتی در شهرستان ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22067/geoeh.2022.78283.1268

امید پیریان کلات؛ رکسانا کامکار قربان‌زاده؛ پارسا زمانی؛ کرامت اله زیاری


بررسی رابطه واحدهای زمین شناسی با شدت فرسایش به کمک دو مدل با ساختار متفاوت (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اخترآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1401

10.22067/geoeh.2022.78329.1269

بهارک معتمدوزیری؛ صادق واله؛ حسن احمدی


بررسی ریخت‌زمین‌ساخت ولرزه‌خیزی بخش شمالی و جنوب خاوری ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1401

10.22067/geoeh.2022.78334.1271

مجید نعمتی؛ نجیم اسکندری نصب سیاهکوهی؛ شهرام شفیعی بافتی


بررسی فرسایش کناری رودخانه دره‌رود و طبقه‌بندی آن با استفاده از مدل راسگن(مطالعه موردی: شهرستان هوراند -آذربایجان‌شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22067/geoeh.2022.78374.1272

موسی عابدینی؛ پیام فتح الهی؛ بهروز نظافت تکله


مدل‌سازی رواناب ذوب برف توسط مدل SRM و برآورد پارامتر فاکتور درجه-روز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تابش خالص (مطالعه موردی:حوضه آبریز کارده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

10.22067/geoeh.2022.78658.1280

رضا شهرکی مجاهد؛ امین علیزاده؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا فرید حسینی؛ آذر زرین


تأثیر سولی‌فلوکسیون‌های حوضه آبریز درونگر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22067/geoeh.2022.77450.1256

ملیحه باتجربه؛ ندا محسنی؛ سیدرضا حسین زاده؛ امیر لکزیان


پتانسیل سنجی مناطق آسیب پذیر در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهر رودهن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22067/geoeh.2022.73710.1249

امیر صفاری؛ سارا کیانی؛ امیرعلی عباس زاده


واکاوی پهنه‌های اقلیمی و خطر بیابان‌زایی حوضه آبریز کارون تحت شرایط تغییر اقلیم آینده با استفاده از شاخص UNEP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

10.22067/geoeh.2022.77881.1259

حسین بهزادی کریمی؛ غلامعلی مظفری؛ کمال امیدوار؛ احمد مزیدی


تحلیل فضایی مهاجرت و پدیده خشک‌سالی در کشور با استفاده از تحلیل لکه داغ و شاخص استاندارد بارش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22067/geoeh.2022.76710.1230

علی عزیزی؛ دکتر رسول صادقی


بررسی دقت و کارایی مدل‌های بازتحلیل شده هیدرولوژیکی در برآورد میزان تبخیر از مخازن سدها (مطالعه موردی: سد یامچی اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22067/geoeh.2022.77129.1242

زهرا وهاب زاده آراسته؛ اتابک فیضی؛ لیلا ملکانی


بر آورد میزان آسیب‌پذیری سکونتگاه های غیر رسمی شهر تبریز در برابر خطر وقوع زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22067/geoeh.2022.78381.1273

حسین نظم فر؛ منیر شیرزاد گرجان؛ ابوالفضل قنبری


تخمین و آشکارسازی آلودگی هوا در استان های ساحلی خلیج فارس با رویکرد آب و هوای منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22067/geoeh.2022.78950.1282

عطا غفاری گیلانده؛ وحید صفریان زنگیر


پیش نگری امواج گرمایی مخاطره آمیز در آذربایجان شرقی با مدل سازی گزارش ششم تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22067/geoeh.2022.78997.1284

سید محمد حسینی؛ فرحناز خرم آبادی


تاثیر شاخص کیفیت هوا (AQI) و عوامل هواشناسی بر شیوع کووید-19، مطالعه موردی: استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22067/geoeh.2022.79489.1297

علی محمدحسنی؛ حمیدرضا کامیاب؛ حسن رضائی


بررسی ارتباط شاخص‌های پوشش گیاهی بر رخداد آتش‌سوزی در نواحی رویشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1401

10.22067/geoeh.2022.78468.1276

محمود احمدی؛ کبری شجاعی زاده؛ عباسعلی داداشی رودباری


شناسایی مناطق مستعد مخاطرات ناشی از آلودگی در حوضه آبریز روانسر با استفاده از روش‌های COP و EPIK

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

10.22067/geoeh.2023.74166.1210

زهرا زنگنه تبار؛ داود مختاری؛ سارا مطاعی


بررسی تأثیرات فلزات سنگین و پارامترهای محیطی بر تنوع زیستی خاک (دم‌فنریان؛ Hexapoda: Collembola)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

10.22067/geoeh.2023.79797.1308

انسیه صابری پور؛ فاطمه طباطبائی یزدی؛ مرتضی کهراریان


ارزیابی پتانسیل خطر آتش‌سوزی با‌ استفاده از رویکردهای تحلیل سلسله مراتبی فازی و رگرسیون لجستیک در پارک ملی گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22067/geoeh.2023.79999.1313

مهدی تیموری؛ آیدینگ کرنژادی


بررسی وضعیت بوم شناختی منطقه جیرفت با توجه به تغییر کاربری اراضی طی دوره 30 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22067/geoeh.2023.78332.1270

مریم دوستکی؛ اردوان کمالی؛ محسن باقری بداغ آبادی؛ حسین شیرانی


بررسی ارتباط آلاینده‌های هوا با شاخص‌های سنجش از دور(NDVI،NDBI، LST و ATI) در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1401

10.22067/geoeh.2023.79729.1305

سیده زینب شگرخدایی؛ امان اله فتح نیا؛ سیروس هاشمی دره بادامی


تحلیل فضایی تاب‌آوری مناطق شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.22067/geoeh.2023.80149.1317

چنور محمدی؛ حسین نظم فر؛ صیاد اصغری سراسکانرود


برآورد میزان فرسایش ورسوب‌ حوضه‌ آبریز زیمکان در استان کرمانشاه با تاکید بر متغیر‌های تاثیر‌گذار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

10.22067/geoeh.2023.79388.1293

شهرام روستایی؛ میر اسدالله حجازی؛ هدیه شیرزادی


تحلیل سینوپتیک اثر کم‎ فشارهای بریده در بارش سنگین ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

10.22067/geoeh.2023.79894.1314

شهرام لطفی قرانچای؛ علی رضا شکیبا؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ فاطمه ربانی؛ آمنه دشت بزرگی


تعیین فرکانس طبیعی خاک شهر بهبهان با استفاده از تحلیل داده های میکروترمور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

10.22067/geoeh.2023.80563.1326

ساسان معتقد؛ امین نخلیان؛ لطف الله عمادعلی؛ نصرالله افتخاری؛ حشمت الله محمودیان


تحلیل عوامل موثر بر آسیب پذیری منطقه حفاظت‌شده ارسباران و تدوین راهبردهای مدیریتی با استفاده از مدل DPSIR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1401

10.22067/geoeh.2023.80676.1328

بیتا باهری؛ سولماز دشتی؛ سحر مختاری


تحلیل شبکه اعتماد در بین بهره برداران جنگل و مرتع حوزه آبخیز قلعه شاهین شهرستان سرپل ذهاب(مورد مطالعه: روستای نقاره کوب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1401

10.22067/geoeh.2023.80769.1329

سمیه شهبازی؛ علی اصغر میرک زاده؛ فرحناز رستمی


بررسی آثار و نشانه های تکتونیک فعال در حوضه سد بیدواز اسفراین با استفاده از شاخص های موفوتکتونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22067/geoeh.2023.81489.1340

غلامرضا مقامی مقیم


ارزیابی خطر لرزه ای منطقه بدخشان(شمال شرق افغانستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22067/geoeh.2023.79118.1287

خدیجه محمدی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهدی زارع؛ مجتبی یمانی؛ مسعود مجرب


بررسی تاثیر شبکه موجک بر کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی رسوبات سیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.22067/geoeh.2023.80745.1342

حلیمه یار؛ مهدی حیات‌زاده؛ علی فتح‌زاده؛ حمیده افخمی


زمین‌ساخت فعال حوضه آبریز کلاردشت و عباس‌آباد بر اساس شاخص‌های ریخت‌سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.22067/geoeh.2023.81592.1344

محمد خلج


بررسی قابلیت مدل دو بعدی HEC-RAS در تهیه نقشه خطر سیلاب در رودخانه قره چای رامیان، استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2022.75557.1185

ناصر طهماسبی پور؛ محبوبه بای؛ حسین زینی وند؛ امیر سعدالدین؛ مهدی کاهه


پهنه بندی سطوح ارضی حوضه شاهرود در مقابل وقوع زمین لغزش به کمک مدل شانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2022.75401.1183

غلام حسن جعفری؛ روح اله خدایی


پیش نگری بارش با استفاده از مدل های CMIP6 تا پایان قرن 21 در شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2022.76646.1223

نبی محمدی؛ بهروز ساری صراف؛ هاشم رستم زاده


بررسی تاثیر پل بر روی پهنه سیل‌گیر رودخانه با استفاده از نرم‌افزارهای Hec-Ras و Arc-GIS (مطالعه موردی:پل سرنق بر روی رودخانه زولا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2022.75257.1175

دکتر حسن حاجی حسینلو؛ وحید اقدام؛ ابراهیم ولیزادگان


بررسی پیش‌نشانگر ابر زلزله در زمین‌لرزه ۱۳۹۶ ازگله کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2022.75548.1186

مصطفی حیدری؛ احمد مزیدی؛ ایمان روستا


واکاوی چند‌دهه‌ای تغییرات تابش تجمعی روزانه فرابنفش سطحی در ایران و همبستگی آن با تغییرات ازون کلی و ابرناکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2022.76097.1211

هانیه بازیارپور؛ علی اکبر Ali Akbar


بررسی مخاطره سیلاب از طریق مدل‌های SWAT و SIMHYD در حوضه آبریز کَرگانرود تالش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2022.76374.1216

محمدحسین رضائی مقدم؛ کوثر لقمان نیا؛ صدرا کریم زاده؛ عبدالله بهبودی


بررسی ساختار جوی پدیده فون در زمان رخداد آتش سوزی جنگل های شمال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2022.76403.1219

حسین کوشکی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ حسن حاجی محمدی


شناسایی و سنجش اهمیت شاخص های سیاست گذاری فضایی مدیریت ریسک سیلاب روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2022.76633.1222

سید محمد موسوی پارسایی؛ مرتضی توکلی؛ Mahdi Pourtaheri


آشکارسازی تفاوت های دمایی ناشی از تغییرات کاربری شهری و حومه ( مورد مطالعه: شهرستان ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2022.76651.1224

نسرین السادات بزمی؛ زهرا حجازی زاده؛ پرویز ضیاییان فیروز آبادی؛ غلامرضا جانباز قبادی


مورفودینامیک تپه‌های ماسه‌ای و الگوهای باد ( مطالعه موردی : ارگ جدید و جوان جنوب شرق قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2022.76706.1227

ناصر مشهدی


آشکارسازی تغییرات مناطق آب و هوایی ایران طی دوره‌ 1965 تا 2015

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2022.77275.1246

هنگامه شیراوند؛ زرین طحان؛ سید اسعد حسینی


بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا برکارکردهای اکتسابی مرزها در جنوب غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2022.77567.1254

محسن جان پرور؛ َشقایق برادران مطیع؛ علی محمدپور