داوران سال 1397

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی 

 publons Page

Researcher_Id

Scopus Author ID

ORCiD

1

پاکزاد

آزادخانی

دانشگاه باختر ایلام

 

 

 

0000-0002-0448-4714

2

عیسی

ابراهیم زاده

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 

57203090702

0000-0002-9953-1295

3

عبدالمجید

احمدی

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

 

 

 

4

عاطفه

احمدی دهرشید

دانشگاه خوارزمی تهران

 

 

 

 

5

رضا

اسماعیلی

دانشگاه مازندران

 

 

55635226700

0000-0002-0434-7920

6

مرضیه

اسمعیل پور

دانشگاه مراغه

 

 

 

 

7

صیاد

اصغری

دانشگاه ارومیه

 

 

57190306444

0000-0002-5015-904X

8

ابوالقاسم

امیراحمدی

دانشگاه جکیم سبزواری

https://publons.com/researcher/2972584/abolghasem-amirahmadi/

R-1409-2019

57190805629

0000-0002-4123-3869

9

علیرضا

انتظاری

دانشگاه جکیم سبزواری

 

 

57190220398

 

10

مژگان

انتظاری نجف آبادی

دانشگاه اصفهان 

 

 

36618594700

0000-0003-0014-0209

11

مریم

ایلانلو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

 

 

 

 

12

سیدعلی

بدری

تهران

 

 

55658259400

0000-0001-7422-7281

13

ام البنین

بذرافشان

دانشگاه هرمزگان

https://publons.com/researcher/3026051/ommolbanin-bazrafshan/

 

57195262176

0000-0003-2524-3992

14

علیر ضا

بنی واهب

دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه

 

 

 

0000-0002-4750-6020

15

شهرام

بهرامی

0

 

 

55121497100

0000-0003-1336-5204

16

ابوالفضل

بهنیافر

ازاد مشهد

 

 

 

 

17

مریم

بیاتی خطیبی

دانشگاه تبریز

 

 

 

 

18

علی

پناهی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

 

 

56380034000

 

19

علی اصغر

پیله ور

دانشگاه بجنورد

https://publons.com/researcher/4306460/ali-asghar-pilehvar/

AAI-1380-2021

23978517100

0000-0003-2125-1274

20

آزاده

توکلی

دانشگاه زنجان

https://publons.com/researcher/2764440/azadeh-tavakoli/

H-6233-2011

 

0000-0002-1179-8105

21

مجید

جاوری

پیام نور

https://publons.com/researcher/1454750/majid-javari/

AAS-3389-2020

57193325612

0000-0003-2993-0554

22

ایرج

جباری

رازی کرمانشاه

 

 

 

0000-0001-5701-5631

23

غلام حسن

جعفری

دانشگاه زنجان

 

 

57204566011

0000-0002-8901-6855

24

علی اکبر

جمالی

دانشگاه تربیت مدرس و علوم و تحقیقات تهران

https://publons.com/researcher/2899009/ali-akbar-jamali/

M-7875-2019

36630557000

0000-0002-1537-2427

25

مهناز

جهادی طرقی

دانشگاه پیام نور فریمان

 

 

 

 

26

مهدی

جهانی

آزاد اسلامی مشهد

 

 

56435889300

0000-0002-5199-5592

27

دکتر حسن

حاجی حسینلو

 دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

 

 

 

0000-0002-5596-8276

28

سید محمد

حسینی

دانشگاه سید جمال الدین اسدابادی- همدان

 

 

 

 

29

محسن

حمیدیان پور

خوارزمی تهران

 

 

57219203677

0000-0001-7389-172X

30

سمیه

خالقی

شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/1470349/somaiyeh-khaleghi/

C-3121-2018

56538160900

0000-0001-5646-243X

31

یونس

خسروی

زنجان

https://publons.com/researcher/1530492/younes-khosravi/

AAS-2135-2020

57195588958

0000-0002-7798-543X

32

دکتر امید علی‌

خوارزمی

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/3068637/dr-omid-ali-kharazmi/

V-9428-2019

57207618540

0000-0002-4337-8594

33

فرامرز

خوش اخلاق

دانشگاه تهران

 

 

26423076600

0000-0003-4602-7084

34

هوشنگ

خیری

دانشگاه دامغان

https://publons.com/researcher/2049264/houshang-khairy/

P-3616-2017

55531782900

0000-0002-2632-5810

35

سولماز

دشتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 

 

57200573719

0000-0001-6002-7174

36

رضا

دوستان

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/4315787/reza-doostan/

AAI-5240-2021

57204211773

0000-0003-1436-7295

37

پرویز

رضائی

آزاد اسلامی - واحد رودبار

https://publons.com/researcher/3101598/parviz-rezaei/

 

 

0000-0002-0152-3896

38

سمیه

رفعتی

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

 

 

57188843136

0000-0003-3429-6877

39

ایمان

روستا

دانشگاه یزد

https://publons.com/researcher/1500506/iman-rousta/

N-2972-2017

56811585400

0000-0002-3694-6936

40

شهرام

روستایی

دانشگاه تبریز

 

 

56707440100

0000-0003-0664-1688

41

احمد

رومیانی

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/4106847/ahmad-roumiani/

 

 

0000-0002-6724-2528

42

احمدعلی

زارع

مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان یزد

 

 

 

 

43

آذر

زرین

داشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/3310394/azar-zarrin/

AAA-3704-2020

35338541500

0000-0002-4542-3176

44

بهروز

ساری صراف

دانشگاه تبریز

 

 

55175535800

0000-0003-3923-0412

45

غلامرضا

سبزقبایی

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

 

 

 

 

46

عادل

سپهر

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/1343460/adel-sepehr/

A-3447-2012

10939578400

0000-0002-3750-4072

47

سمیه

سلطانی گردفرامرزی

دانشگاه اردکان

 

 

36157461600

0000-0002-7806-2602

48

حمید

شایان

داشگاه فردوسی مشهد

 

 

57215875627

 

49

علی اکبر

شمسی پور

دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/3400261/aliakbar-shamsipour/

AAE-6605-2020

35759729000

0000-0001-8606-4571

50

سعید

صالحیان

دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

 

 

 

51

مهدی

عالی جهان

دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

57201025249

0000-0002-6936-0739

52

علی اکبر

عنابستانی

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/1535693/aliakbar-anabestani/

 

36182669900

0000-0003-1461-5893

53

عفت

فتحی

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

54

عبدالله

فرجی

دانشگاه زنجان

 

 

 

 

55

حبیب اله

فصیحی

خوارزمی تهران

https://publons.com/researcher/3823706/habibollah-fasihi/

 

57212533236

0000-0002-0672-0944

56

فرهاد

قاسمی آقباش

دانشگاه ملایر

 

 

57190008889

0000-0002-5681-7138

57

جمیله

قلی پور

دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

58

عبدالرضا

کاشکی

دانشگاه حکیم سبزواری

 

 

 

 

59

صادق

کریمی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

https://publons.com/researcher/1681414/sadegh-karimi/

 

 

0000-0002-9547-7172

60

علی

گلکاریان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

0000-0002-8797-0434

61

علی

مجنونی

دانشگاه بناب

 

 

55652734300

0000-0002-8797-0434

62

ندا

محسنی

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/2962434/neda-mohseni/

Q-4258-2019

57193677515

0000-0003-0691-9408

63

غلام حسن

محمدی

دانشگاه تبریز

 

 

57190343337

0000-0001-7256-6386

64

علیرضا

محمدی

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

0000-0002-3327-0942

65

حسن

محمودزاده

دانشگاه تبریز

https://publons.com/researcher/2142347/hassan-mahmoudzadeh/

D-7403-2017

 

0000-0003-3433-6103

66

زهره

مریانجی

دانشگاه اصفهان

 

 

18134307000

0000-0003-1290-2848

67

احمد

مزیدی

دانشگاه یزد

 

 

 

 

68

رئوف

مصطفی زاده

 دانشگاه محقق اردبیلی

https://publons.com/researcher/521913/raoof-mostafazadeh/

E-5783-2015

36638088000

0000-0002-0401-0260

69

عباس

مفیدی

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/2325352/abbas-mofidi/

Q-1069-2015

37073104700

0000-0002-5050-0033

70

محمد سعید

نجفی

دانشگاه تبریز

https://publons.com/researcher/1445693/saeed-najafi/

N-2116-2019

55846367600

0000-0002-2519-437X

71

سعید

نگهبان

دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1823376/saeed-negahban/

W-5690-2018

55933495600

0000-0003-0701-5638

72

غلامرضا

نوروزی

دانشگاه بیرجند

 

 

 

0000-0002-6549-9741

73

حمید

نوری

دانشگاه ملایر

https://publons.com/researcher/2337523/hamid-nouri/

O-5482-2015

57193716744

0000-0002-1247-8306

74

عباسعلی

ولی

دانشگاه کاشون

 

 

36461791100

0000-0003-3150-2161

75

مجتبی

یمانی

دانشگاه تهران

 

 

45961677700

0000-0002-2042-7365

76

محمدرضا

یوسفی روشن

انشگاه فرهنگیان تهران 

 

 

 

0000-0002-9612-3659