تماس با ما

نشانی دفتر مجله‌

ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دکتر علی شریعتی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، کد پستی: 

پست الکترونیکی مجله:geo.eh@ferdowsi.um.ac.ir

پست الکترونیکی کارشناس مجله: geo.eh@ferdowsi.um.ac.ir

آدرس وبگاه: http://geoeh.um.ac.ir

در صورت وجود هر گونه سوال و یا مشکل با ایمیل مجله ارتباط برقرار نمایید.

 

 


CAPTCHA Image