اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 816
تعداد پذیرش 297
تعداد عدم پذیرش 388

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 336
تعداد مشاهده مقاله 181947
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 69775
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 68 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 105 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 148 روز
درصد پذیرش 36 %