اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 668
تعداد پذیرش 234
تعداد عدم پذیرش 293

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 251
تعداد مشاهده مقاله 88302
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24649
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 74 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 109 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 35 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 109 روز
درصد پذیرش 35 %