اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 883
تعداد پذیرش 312
تعداد عدم پذیرش 423

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 351
تعداد مشاهده مقاله 400942
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 198462
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 68 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 105 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 175 روز
درصد پذیرش 35 %