اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 560
تعداد پذیرش 177
تعداد عدم پذیرش 238

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 216
تعداد مشاهده مقاله 55848
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15837
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 81 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 35 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 91 روز
درصد پذیرش 32 %