داوران سال 1398

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

 publons Page

Researcher_Id

Scopus Author ID

ORCiD

1

یوسف

آزادی

دانشگاه زنجان

0

0

57210288963

0000-0003-4816-3602

2

عاطفه

احمدی دهرشید

دانشگاه خوارزمی تهران

 

 

 

 

3

مرتضی

اکبری

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/1937935/morteza-akbari/

H-3631-2018

55332434400

0000-0002-8637-266X

4

علی

امیری

دانشگاه لرستان

https://publons.com/researcher/3056423/ali-amiri/

V-3668-2019

0

0000-0002-5615-0855

5

مریم

ایلانلو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

 

 

 

 

6

شهرام

بهرامی

دانشگاه حکیم سبزواری 

0

0

55121497100

0000-0003-1336-5204

7

خدیجه

بوزرجمهری

دانشگاه فردوسی مشهد

0

0

0

0000-0001-6027-1898

8

فرشاد

پژوه

دانشگاه خوارزمی تهران

0

0

0

0

9

محسن

جان پرور

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/4141013/mohsen-janparvar/

0

56500710200

0000-0002-3126-5840

10

علی اکبر

جمالی

دانشگاه تربیت مدرس و علوم و تحقیقات تهران

https://publons.com/researcher/2899009/ali-akbar-jamali/

M-7875-2019

36630557000

0000-0002-1537-2427

11

مهناز

جهادی طرقی

دانشگاه پیام نور فریمان

0

0

0

0

12

دکتر حسن

حاجی حسینلو

ادانشگاه آزاد اسلامی، خوی

 

 

 

0000-0002-5596-8276

13

سید محمد

حسینی

دانشگاه سید جمال الدین اسدابادی- همدان

 

 

 

 

14

سمیه

خالقی

دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/1470349/somaiyeh-khaleghi/

C-3121-2018

56538160900

0000-0001-5646-243X

15

کیوان

خرمی

دانشگاه ارومیه

https://publons.com/researcher/1686919/keivan-khorrami/

0

0

0000-0002-3785-4515

16

یونس

خسروی

دانشگاه زنجان

https://publons.com/researcher/1530492/younes-khosravi/

AAS-2135-2020

57195588958

0000-0002-7798-543X

17

دکتر امید علی‌

خوارزمی

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/3068637/dr-omid-ali-kharazmi/

V-9428-2019

57207618540

0000-0002-4337-8594

18

فرامرز

خوش اخلاق

دانشگاه تهران

0

0

26423076600

0000-0003-4602-7084

19

هوشنگ

خیری

دانشگاه دامغان

https://publons.com/researcher/2049264/houshang-khairy/

P-3616-2017

55531782900

0000-0002-2632-5810

20

سولماز

دشتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

0

0

57200573719

0000-0001-6002-7174

21

رضا

دوستان

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/4315787/reza-doostan/

AAI-5240-2021

57204211773

0000-0003-1436-7295

22

علیرضا

راشکی

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/2765016/alireza-rashki/

H-5577-2011

43561856700

0000-0003-0213-7097

23

بهزاد

رایگانی

دانشکده محیط زیست

https://publons.com/researcher/2748503/behzad-rayegani/

C-1654-2012

42462176200

0000-0002-6169-0602

24

حمید

رحیمی

دانشگاه رازی -کرمانشاه

 

 

 

 

25

پرویز

رضائی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رودبار

https://publons.com/researcher/3101598/parviz-rezaei/

 

 

0000-0002-0152-3896

26

سمیه

رفعتی

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

 

 

57188843136

0000-0003-3429-6877

27

ایمان

روستا

دانشگاه یزد

https://publons.com/researcher/1500506/iman-rousta/

N-2972-2017

56811585400

0000-0002-3694-6936

28

شهرام

روستایی

دانشگاه تبریز 

 

 

56707440100

0000-0003-0664-1688

29

احمد

رومیانی

داشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/4106847/ahmad-roumiani/

 

 

0000-0002-6724-2528

30

احمدعلی

زارع

مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان یزد

 

 

 

 

31

حمدالله

سجاسی قیداری

دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشکده ادبیات

0

0

57201396919

0000-0001-9456-7312

32

سمیه

سلطانی گردفرامرزی

دانشگاه اردکان

 

 

36157461600

0000-0002-7806-2602

33

حمید

شایان

داشگاه فردوسی مشهد

0

0

57215875627

0

34

رقیه

شریفی چابکی

دانشگاه گیلان

0

0

0

0

35

شیده

شمس

دانشگاه فردوسی مشهد

0

0

0

0

36

علی

شمس الدینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

0

0

55027676900

0000-0001-9757-4331

37

سعید

صالحیان

دانشگاه شهید بهشتی تهران

0

0

0

0

38

فاطمه

طباطبائی یزدی

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/2898477/fatemeh-tabatabaei-yazdi/

M-7735-2019

55911124000

0000-0002-5264-5893

39

مهدی

عالی جهان

دانشگاه محقق اردبیلی

0

0

57201025249

0000-0002-6936-0739

40

مهدی

عبداللهی

دانشگاه تبریز

0

0

0

0000-0002-7787-0675

41

پوریا

عطائی

دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/2983379/pouria-ataei/

R-6868-2019

56073206100

0000-0002-5174-3272

42

عفت

فتحی

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

43

جمیله

قلی پور

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

44

عبدالرضا

کاشکی

دانشگاه حکیم سبزواری

 

 

 

 

45

لادن

کاظمی راد

پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

 

 

 

 

46

علی

مجنونی توتاخانه

دانشگاه بناب

https://publons.com/researcher/1583597/ali-majnouni-toutakhane/

R-5461-2018

57215842249

0000-0001-7957-1698

47

ندا

محسنی

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/2962434/neda-mohseni/

Q-4258-2019

57193677515

0000-0003-0691-9408

48

غلام حسن

محمدی

دانشگاه تبریز

 

 

57190343337

0000-0001-7256-6386

49

مصطفی

محمدی ده چشمه

شهید چمران اهواز

 

 

 

 

50

حسن

محمودزاده

دانشگاه تبریز

https://publons.com/researcher/2142347/hassan-mahmoudzadeh/

D-7403-2017

 

0000-0003-3433-6103

51

زهره

مریانجی

دانشگاه اصفهان

 

 

18134307000

0000-0003-1290-2848

52

احمد

مزیدی

دانشگاه یزد

 

 

 

 

53

ابوالفضل

مساعدی

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/2016615/abolfazl-mosaedi/

T-3729-2017

15726000100

0000-0002-9698-5005

54

حمید

مسلمی

دانشگاه هرمزگان

 

 

 

 

55

رئوف

مصطفی زاده

 دانشگاه محقق اردبیلی

https://publons.com/researcher/521913/raoof-mostafazadeh/

E-5783-2015

36638088000

0000-0002-0401-0260

56

مهران

مقصودی

دانشگاه تهران

 

 

 

 

57

محمد سعید

نجفی

دانشگاه تبریز

https://publons.com/researcher/1445693/saeed-najafi/

N-2116-2019

55846367600

0000-0002-2519-437X

58

سعید

نگهبان

دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1823376/saeed-negahban/

W-5690-2018

55933495600

0000-0003-0701-5638

59

حمید

نوری

دانشگاه ملایر

https://publons.com/researcher/2337523/hamid-nouri/

O-5482-2015

57193716744

0000-0002-1247-8306

60

فریبا

همتی

دانشگاه تبریز

0

0

0

0000-0003-4023-8614

61

مجتبی

یمانی

دانشگاه تهران

0

0

45961677700

0000-0002-2042-7365