کلیدواژه‌ها = سیلاب
مقایسه نتایج شبیه‌سازی هیدروگراف مدل GIUH برای بارش‌های زمستانه با بارش‌های بهاره و بررسی کارایی مدل GIUH

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1401

10.22067/geoeh.2022.73551.1132

ایرج جباری؛ معصومه اسدی؛ همایون حصادی


تحلیل فضایی خطر وقوع سیل با رویکرد برنامه ریزی و مدیریت کاربری اراضی شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22067/geoeh.2022.77571.1255

حسن احمدزاده؛ مصطفی داورپناه


پتانسیل سنجی مناطق آسیب پذیر در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهر رودهن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22067/geoeh.2022.73710.1249

امیر صفاری؛ سارا کیانی؛ امیرعلی عباس زاده


مدل‌سازی حساسیت خطر وقوع سیل در حوضه آبریز الندچای بر پایه یک رویکرد طبقه بندی ترکیبی نوین (FURIA-GA-LogitBoost)

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402

10.22067/geoeh.2022.74170.1141

توحید رحیم پور؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ سید اسدالله حجازی؛ خلیل ولیزاده کامران


پیش‌بینی تغییرات مسیر جریان و مورفولوژی رودخانه گرگانرود با تأکید بر سیل‌خیزی

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 67-84

10.22067/geoeh.2022.74999.1166

حمیدرضا معصومی؛ علیرضا حبیبی؛ محمدرضا پارسامهر


ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر پلدختر به سمت مناطق سیل‌خیز

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 159-174

10.22067/geoeh.2021.72169.1101

معصومه اسدی؛ زهرا حیدری؛ کامیار امامی


بازسازی فراوانی و سطح سیلابهای قدیمی رودخانه نکا با استفاده از دندروژئومورفولوژی

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 151-174

10.22067/geo.v5i3.57983

مریم قاسم نژاد؛ سید رضا حسین زاده؛ کامبیز پورطهماسی؛ محمد شریفی کیا


پهنه بندی و بررسی اثرات مورفولوژیکی سیلاب های رودخانه زرینه رود (از ساری قمیش تا سد نوروزلو)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-20

10.22067/geo.v5i1.52330

محمدحسین رضائی مقدم؛ معصومه رجبی؛ رسول دانشفراز؛ منصور خیری زاده


ارزیابی اثرات الگوهای راهبرد اسکان مجدد پس از بلایای طبیعی بر کیفیت زندگی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای جابه جا شده شرق استان گلستان)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 37-50

10.22067/geo.v1i4.19912

امین محمدی استادکلایه؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ محمد رضا رضوانی؛ مجتبی قدیری معصوم