کلیدواژه‌ها = GIS
ارزیابی خطر سیلاب در حوضه آبریز اوجان‌چای با استفاده از منطق فازی و مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2023.82202.1359

مرضیه اسمعیل پور


بررسی تغییر اقلیم و دگرگونی مولفه‌های طبیعی با تاکید بر سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیزگرگانرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

10.22067/geoeh.2023.84657.1419

عبدالحافظ پناهی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ صدرالدین متولی؛ شهریار خالدی


تعیین فرکانس طبیعی خاک شهر بهبهان با استفاده از تحلیل داده‌های میکروترمور

دوره 12، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 233-251

10.22067/geoeh.2023.80563.1326

ساسان معتقد؛ امین نخلیان؛ لطف الله عمادعلی؛ نصرالله افتخاری؛ حشمت الله محمودیان


تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفیک حوضه آبریز الندچای به منظور اولویت‌بندی زیر حوضه‌ها از نظر حساسیت سیل خیزی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 61-83

10.22067/geo.v9i1.84675

محمدحسین رضائی مقدم؛ سید اسدالله حجازی؛ خلیل ولیزاده کامران؛ توحید رحیم پور


پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه آبریز گابریک

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 163-182

10.22067/geo.v6i2.59833

مسعود سیستانی بدوئی؛ حسین نگارش؛ صمد فتوحی


ارزیابی تأثیر گسل و سنگ‌شناسی بر عملکرد عامل جهت شیب در وقوع زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز بابلرود)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 35-52

10.22067/geo.v3i4.18685

مریم فتاحی بندپی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ ناصر حافظی‌مقدس


مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهر مشهد

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 107-128

10.22067/geo.v3i3.32086

محمد اجزاء شکوهی؛ حمید شایان؛ محمد هادی درودی