تعیین فرکانس طبیعی خاک شهر بهبهان با استفاده از تحلیل داده های میکروترمور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

2 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

3 دانشکده صنعت و معدن چرام، دانشگاه یاسوج، چرام، ایران

4 کارشناس ارشد جغرافیا، مرکز پایش، ارزیابی و پیش بینی بحرانهای ناشی از بلایای طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

10.22067/geoeh.2023.80563.1326

چکیده

تغییر شکل خاک می‌‌تواند تأثیر عمده‌‌ای بر ورودی‌‌های طراحی لرزه‌‌ای سازه‌‌ها داشته باشد. در عمل، خاک همیشه توسط سنگ‌‌ها محدود می‌‌شود. در این حالت، رخداد پدیده تشدید یا تشدید لحظه‌‌ای در اثر نزدیک بودن فرکانس سازه به فرکانس طبیعی خاک می‌‌تواند بسیار مخرب باشد. به همین جهت، فرکانس طبیعی خاک در آیین‌‌نامه‌‌های ساختمانی در ارائه شکل طیف مورد توجه است. در این مقاله، برای تعیین فرکانس طبیعی خاک شهر بهبهان از روش H/V بر پایه اندازه‌‌گیری غیر مخرب نوفه‌‌های محیطی، که روشی ارزان و موفق برای ارزیابی خصوصیات خاک است، استفاده شده است. بعد از ثبت داده‌‌های میکروترمور در 69 ایستگاه، تحلیل H/V برای برآورد فرکانس تشدید نقاط برداشت شده انجام گردیده، و بر این اساس، نقشه‌‌های فرکانس طبیعی خاک ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که محدوده فرکانس طبیعی خاک در شهر بهبهان در بازه 57/0تا 42/5 هرتز می باشد. لذا، این خاک در محدوده خاک نوع 2 و 3 (استاندارد 2800) قرار می‌‌گیرد. همچنین بر اساس اطلاعات ساخت و ساز، نقشه مناطق مستعد تشدید ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401
  • تاریخ دریافت: 21 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 اسفند 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 05 اسفند 1401