موضوعات = مخاطرات ژئومورفیک-هیدرولوژیک
رفتارشناسی فضایی – زمانی فعالیت مجدد زمین لغزش قدیمی روستای حسین آباد کالپوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22067/geoeh.2023.82181.1358

مهدیه غیور بلورفروشان؛ سید رضا حسین زاده؛ غلامرضا لشکری پور؛ مسعود مینائی؛ حکیمه مربی هروی


ارزیابی خطر بیابان‌زایی و ارائه برنامه‌های مدیریتی با استفاده از مدل مفهومی DPSIR-M در استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22067/geoeh.2023.83917.1404

مرتضی اکبری؛ محبوبه سربازی؛ علی سیبویه؛ سمیه فدایی


برآورد خطر سیلاب رودخانه دینور با استفاده از روش استاندارد استرالیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22067/geoeh.2023.83238.1390

رویا پناهی؛ محمد مهدی حسین زاده


ارزیابی عملکرد مدلهای هیدرولوژیکی نیمه توزیعی و یکپارچه در برآورد و شبیه‌سازی بارش- رواناب، مطالعه موردی:حوضه‌آبریز اوجان‌چای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22067/geoeh.2024.85638.1436

محمدحسین رضائی مقدم؛ فریبا کرمی؛ کلثوم اباذری


شناسایی عوامل مؤثر بر زمین‌لغزش در جاده آستارا تا تونل نمین با استفاده از مدل MLP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22067/geoeh.2024.87409.1475

فریبا اسفندیاری درآباد؛ مهرداد وهاب زاده؛ زهره شیخلر؛ بهروز نظافت تکله


تحلیل مکانی فرسایش خاک و کیفیت زیستگاه‌ها بر مبنای الگوی کاربری اراضی در منطقه سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22067/geoeh.2024.87025.1468

محمد امین ایزدی پور؛ رضا دهمرده بهروز؛ فاطمه عین الهی پیر؛ فاطمه رجائی


برآورد نرخ فرونشست دشت ایوانکی و تحلیل نقش فعالیت های انسانی در وقوع آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22067/geoeh.2024.87559.1477

امیرعلی عباس زاده؛ امیر صفاری؛ علی احمدآبادی


پهنه‌بندی مخاطره ریزش سنگ در جاده خلخال به شاهرود با استفاده از الگوریتم پرسپترون چند‌‌لایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1403

10.22067/geoeh.2024.87847.1482

فریبا اسفندیاری درآباد؛ مسعود رحیمی؛ مهرداد وهاب زاده


تاثیر کاربری اراضی بر قابلیت جذب فلزات سنگین و آلودگی محیطی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1403

10.22067/geoeh.2024.86609.1463

ابراهیم محمودآبادی؛ مرتضی اکبری؛ فریدون سرمدیان


ارزیابی خطر لرزه ای منطقه بدخشان(شمال شرق افغانستان)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22067/geoeh.2023.79118.1287

خدیجه محمدی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهدی زارع؛ مجتبی یمانی؛ مسعود مجرب


بررسی مخاطره سیلاب از طریق مدل‌های SWAT و SIMHYD در حوضه آبریز کَرگانرود تالش

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22067/geoeh.2022.76374.1216

محمدحسین رضائی مقدم؛ کوثر لقمان نیا؛ صدرا کریم زاده؛ عبدالله بهبودی


تأثیر سولیفلکسیون‌های حوضه آبریز درونگر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 61-80

10.22067/geoeh.2022.77450.1256

ملیحه باتجربه؛ ندا محسنی؛ سیدرضا حسین زاده؛ امیر لکزیان