موضوعات = مخاطرات محیط ‌های روستایی
شناسایی و سنجش اهمیت شاخص های سیاست گذاری فضایی مدیریت ریسک سیلاب روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2022.76633.1222

سید محمد موسوی پارسایی؛ مرتضی توکلی؛ Mahdi Pourtaheri


عوامل مؤثر بر رفتار سازگاری کشاورزان استان کرمانشاه تحت شرایط کم‌آبی: نقش ادراک خطر و خودکارآمدی در نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2023.81661.1347

یوسف آزادی؛ جعفر یعقوبی؛ حیدر قلی زاده؛ سعید غلامرضایی؛ فاطمه رحیمی فیض آباد