کلیدواژه‌ها = منطق فازی
ارزیابی و شناسایی پهنه‌های مستعد احداث شهرک‌ صنعتی در شهرستان ارومیه

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 217-240

10.22067/geoeh.2022.78283.1268

امید پیریان کلات؛ رکسانا کامکار قربان‌زاده؛ پارسا زمانی؛ کرامت اله زیاری


مدل سازی و پایش پدیده خشکسالی در شمال غرب ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 143-165

10.22067/geo.v0i0.79901

وحید صفریان زنگیر؛ بهروز سبحانی؛ مجید رضائی بنفشه