کلیدواژه‌ها = خشکسالی
ارزیابی اثر خشکسالی بر پوشش گیاهی استان لرستان با استفاده از تصاویر پیشرفته مادون‌قرمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

10.22067/geoeh.2023.82117.1356

صمد خسروی یگانه؛ مصطفی کرم پور


پیوند بندال‌های اوراسیا- اطلس‌شمالی با ماه‌های تر و خشک فراگیر در ایران

دوره 10، شماره 3، آبان 1400، صفحه 83-104

10.22067/geoeh.2021.70187.1054

میثم طولابی نژاد؛ زهرا حجازی زاده؛ آنتونی آر لوپو؛ محمد سلیقه


کاربرد تحلیل موجک در شناسایی رفتار دوره ای خشکسالی های ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 153-168

10.22067/geo.v7i1.60717

پیمان محمودی؛ حجت اله دانشمند


تعیین روابط شدت، مدت، فراوانی و سطح درگیر با خشکسالی در شمال غرب ایران

دوره 3، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 91-110

10.22067/geo.v3i2.29691

پرویز رضائی؛ محمود روشنی؛ سیده مهشید امیرآبادیزاده


تحلیل همدیدی خشکسالی های استان خراسان رضوی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 37-54

10.22067/geo.v2i1.17464

عزت نامنی؛ سلیمان صادقی؛ رضا دوستان


تعیین مناطق هم خشکسالی استان گیلان با استفاده از شاخص ناهنجاری بارش

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-20

10.22067/geo.v1i3.13231

محمود خسروی؛ اکبر زهرایی؛ حسین حیدری؛ سارا بنی نعیمه