کلیدواژه‌ها = مخاطرات طبیعی
بررسی میزان تاب‌آوری شهری با استفاده مدل Waspasو WP (نمونه موردی: ‌شهر ساری)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 225-241

10.22067/geoeh.2021.69038.1023

میثم رئیسیان؛ مریم ایلانلو؛ لیلا ابراهیمی؛ کیا بزرگمهر


ارزیابی میزان آمادگی شهر مشهد در مواجهه با مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری شهری

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 103-118

10.22067/geo.v0i0.75289

محمد لعلی؛ امیدعلی خوارزمی؛ محمد اجزاشکوهی


تحلیل مخاطرات ناشی ازماسه های روان بر سکونتگاه‌های غرب دشت لوت

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 83-96

10.22067/geo.v1i1.16534

مهران مقصودی؛ سعید نگهبان؛ سجاد باقری