کلیدواژه‌ها = بارش سنگین
واکاوی همدید – ماهواره‌ای موج بارشی سنگین استان چهارمحال و بختیاری

دوره 5، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 109-134

10.22067/geo.v5i4.56072

بهروز سبحانی؛ مهدی عالی جهان؛ بتول زینالی