کلیدواژه‌ها = مخاطرات محیطی
پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در منطقه کلور با استفاده از مدل ترکیبی قضیه بیز-ANP

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-21

10.22067/geoeh.2021.69988.1048

فرنگیس نظری بیاتیانی؛ منصور جعفربیگلو؛ شیرین محمدخان؛ مهران مقصودی


ارزیابی مخاطرات دمایی استان خوزستان

دوره 10، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 229-245

10.22067/geoeh.2021.67887.1005

ماندانا امانی؛ رضا برنا؛ منیژه ظهوریان


تبیین مخاطرات محیطی ناشی از احداث دیوارهای مرزی (مرزهای ایران در استان سیستان و بلوچستان)

دوره 6، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 121-141

10.22067/geo.v6i4.51480

محسن جان پرور؛ ریحانه صالح آبادی؛ سیده سمیره حسینی


اثرات کاهش سطح آب دریاچه اورمیّه در اقتصاد کشاورزی روستاهای پیرامون

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 55-72

10.22067/geo.v2i1.18068

بهروز محمدی یگانه؛ محمد ولائی؛ مهدی چراغی


ارزیابی مخاطرات سنگ ریزه در آزاد راه رودبار- رستم آباد با استفاده از فرایند تحلیل شبکه

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 101-116

10.22067/geo.v1i2.16872

محمد مهدی حسین زاده؛ سعید رحیمی هر آبادی؛ حسن اروجی؛ مهدی صمدی