کلیدواژه‌ها = آسیب‌پذیری
الگوی فضایی آسیب پذیری محیط زیست با تاکید بر ابعاد در معرض خطر بودن و حساسیت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

10.22067/geoeh.2023.84603.1417

حبیب الله صادقی؛ افشین دانه کار؛ محمدجلال عباسی شوازی


ارزیابی آسیب‌پذیری بافت شهری منطقه 18 تهران تحت تأثیر فرونشست زمین با استفاده از تحلیل شبکه‌ای ANP و GIS

دوره 11، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 193-219

10.22067/geoeh.2022.76899.1235

رامین رضایی شهابی؛ علیرضا عرب؛ حسن احمدی؛ امیر پیشوا؛ محمد اقبال شه بخش موسی زهی


آسیب‌پذیری ناشی از سیلاب شهری (مطالعه موردی: تهران، درکه تا کن)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 21-36

10.22067/geo.v5i1.49976

منیژه قهرودی تالی؛ آنیتا مجیدی هروی؛ اسماعیل عبدلی


بررسی آسیب‌پذیری آبخوان دشت نیشابور با استفاده از روش دراستیک در محیط GIS

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392

10.22067/geo.v0i0.20025

ابوالقاسم امیراحمدی؛ مجید ابراهیمی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ الهه اکبری