کلیدواژه‌ها = خوزستان
شبیه‌سازی شاخص های حدی دمای استان خوزستان بر اساس سناریوهای RCP

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 105-124

10.22067/geo.v4i4.47304

آمنه دشت بزرگی؛ بهلول علجانی؛ زین العابدین جعفرپور؛ علی رضا شکیبا