کلیدواژه‌ها = تکتونیک
بررسی ریخت‌زمین‌ساخت ولرزه‌خیزی بخش شمالی و جنوب خاوری ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1401

10.22067/geoeh.2022.78334.1271

مجید نعمتی؛ نجیم اسکندری نصب سیاهکوهی؛ شهرام شفیعی بافتی


بررسی فعالیت‌های تکتونیکی بر ژئومتری رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه خرتوت از حوزه آبخیز اترک)

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 51-73

10.22067/geo.v3i1.25413

زهرا گوهری؛ محمد تاج بخش؛ محبوبه سربازی؛ سید ناصر نعیمی قصابیان