نویسنده = سعید نگهبان
بررسی حداکثر دبی مقادیر رواناب حوضه هیدروژئومورفیک شیراز با استفاده از مدل توزیع گمبل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1401

10.22067/geoeh.2022.77273.1245

شهرام روستایی؛ حسن افتخار؛ فریبا کرمی؛ سعید نگهبان


تحلیل مخاطرات ناشی ازماسه های روان بر سکونتگاه‌های غرب دشت لوت

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 83-96

10.22067/geo.v1i1.16534

مهران مقصودی؛ سعید نگهبان؛ سجاد باقری