نویسنده = سعید نگهبان
تحلیل مخاطرات ناشی ازماسه های روان بر سکونتگاه‌های غرب دشت لوت

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 83-96

10.22067/geo.v1i1.16534

مهران مقصودی؛ سعید نگهبان؛ سجاد باقری