نویسنده = فریبا کرمی
ارزیابی عملکرد مدلهای هیدرولوژیکی نیمه توزیعی و یکپارچه در برآورد و شبیه‌سازی بارش- رواناب، مطالعه موردی:حوضه‌آبریز اوجان‌چای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22067/geoeh.2024.85638.1436

محمدحسین رضائی مقدم؛ فریبا کرمی؛ کلثوم اباذری


ارزیابی کارایی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در پهنه بندی حساسیت زمین لغزش حوضه آبریز اهرچای

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1-17

10.22067/geo.v8i4.83263

فریبا کرمی؛ مریم بیاتی خطیبی؛ منصور خیری زاده؛ ابوالفضل مختاری اصل