نویسنده = غلام حسن جعفری
هویت مکانی و خطر زمین لغزش در الموت شرقی (مطالعه موردی:دریاچه اُوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

10.22067/geoeh.2023.82684.1375

غلام حسن جعفری؛ مینا تیماجی


آستانه‌های ژئومورفیک حوضه آبی قزل‌اوزن

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 127-152

10.22067/geo.v6i1.54134

غلام حسن جعفری؛ فاطمه بختیاری