نویسنده = ابراهیم اسعدی اسکوئی
شناخت الگوهای مکانی مخاطرات دمایی استان قزوین با استفاده از داده های بازتحلیل ERA5-land

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

10.22067/geoeh.2023.83713.1401

منصوره کوهی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


واکاوی سازوکار رخداد مخاطره برف‌های سنگین جلگه‌ی گیلان در نیم سده اخیر

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 17-36

10.22067/geo.v3i1.25371

فروغ مومن پور؛ سمانه نگاه؛ شبنم هادی نژاد صبوری؛ نیما فرید مجتهدی؛ ابراهیم اسعدی اسکوئی