نویسنده = علی اکبر رسولی
پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش‌های پردازش شی‌گرا و زنجیره مارکوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22067/geoeh.2023.82510.1369

طیبه ایرانی؛ هیراد عبقری؛ علی اکبر رسولی


توزیع زمانی و مکانی پدیده رعدوبرق در ایران با استفاده از داده‌های سنجنده ثبت رعدوبرق (LIS)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 89-107

10.22067/geo.v6i1.53347

علی محمد خورشید دوست؛ علی اکبر رسولی؛ مجتبی فخاری واحد