نویسنده = صیاد اصغری سراسکانرود
آشکارسازی تغییرات مجرای رودخانه گیوی‌چای در بازه زمانی 2000 تا 2019

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 19-41

10.22067/geo.v9i2.84457

الناز پیروزی؛ عقیل مددی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ محمد حسین رضائی مقدم