کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی سیلاب
تأثیر انتقال رسوب در عرض پهنه‌بندی سیلاب رودخانه‌ آجی‌چای

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 63-85

10.22067/geoeh.2022.74540.1152

میثم آژیده؛ محمد تقی اعلمی؛ حبیبه عباسی؛ لیلا ملکانی


صحت‌سنجی پهنه و هیدروگراف سیلاب با استفاده از داده‌های بارش ERA5 (مطالعه موردی: حوضه زشک)

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 23-42

10.22067/geoeh.2022.74921.1159

سعیده پورانتظاری؛ کاظم اسماعیلی؛ علیرضا فرید حسینی؛ الهه غفاری