کلیدواژه‌ها = رگرسیون لجستیک
پهنه بندی مخاطره آتش سوزی پارک ملی گلستان با استفاده از رگرسیون لجستیک

دوره 3، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 73-90

10.22067/geo.v3i2.26733

حسن فرامرزی؛ سید محسن حسینی؛ مهدی غلامعلی فرد