کلیدواژه‌ها = ریزمقیاس نمایی
شبیه سازی متغیرهای اقلیمی استان سمنان با سناریوهای مدل گردش عمومی جو (hadcm3)

دوره 4، شماره 3، آبان 1394، صفحه 1-24

10.22067/geo.v4i3.44214

زهرا حجازی زاده؛ دکتر سید محمد حسینی؛ علی رضا کربلایی درئی