نویسنده = بهروز ساری صراف
پیش نگری بارش با استفاده از مدل های CMIP6 تا پایان قرن 21 در شمال غرب ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22067/geoeh.2022.76646.1223

بهروز ساری صراف؛ هاشم رستم زاده؛ نبی محمدی


تغییرپذیری روند عمق برف در پهنه شمالی ایران مبتنی بر پایگاه داده ECMWF نسخه ERA Interim

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 211-229

10.22067/geo.v0i0.78609

حبییه نقی زاده؛ علی اکبر رسولی؛ بهروز ساری صراف؛ سعید جهانبخش؛ ایمان بابائیان


شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر جابه‌جایی زمانی تاریخ وقوع اولین و آخرین یخبندان‌های پاییزه و بهارۀ ایران

دوره 6، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 81-96

10.22067/geo.v6i4.63302

محمد دارائی؛ بهروز ساری صراف؛ علی محمد خورشیددوست؛ پیمان محمودی