نویسنده = موسی عابدینی
بررسی فرسایش کناری رودخانه دره‌رود و طبقه‌بندی آن با استفاده از مدل راسگن(مطالعه موردی: شهرستان هوراند -آذربایجان‌شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22067/geoeh.2022.78374.1272

موسی عابدینی؛ پیام فتح الهی؛ بهروز نظافت تکله