نویسنده = فرامرز خوش اخلاق
بررسی ساختار جوی پدیده فون در زمان رخداد آتش سوزی جنگل های شمال ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22067/geoeh.2022.76403.1219

فرامرز خوش اخلاق؛ حسن حاجی محمدی؛ حسین کوشکی


پهنه‌بندی و واکاوی فرایندهای هوازدگی در غرب دشت مرکزی - زاگرس

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 21-40

10.22067/geo.v3i3.30169

فرامرز خوش اخلاق؛ علی اکبر شمسی پور؛ مهران مقصودی؛ محمدامین مرادی مقدم


شبیه سازی تغییرات رژیم دمای مراغه در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه

دوره 2، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 1-18

10.22067/geo.v0i0.20231

محمدامین حیدری؛ فرامرز خوش اخلاق؛ محمدامین مرادی مقدم؛ اصغر مولایی پارده


بررسی ترکیبات بار گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392

10.22067/geo.v0i0.20117

محمد سعید نجفی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ سید محمد زمانزاده؛ محمد حسن شیرازی؛ مهدی صمدی