دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، بهمن 1393 
تحلیل طوفان‌های گرد و غبار استان یزد بر مبنای مدل سازی های عددی

صفحه 67-83

10.22067/geo.v3i4.34323

محمدرضا محمدپور پنچاه؛ محمدحسین معماریان؛ سید مجید میررکنی