دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، بهمن 1392 

پژوهشی

شبیه سازی تغییرات رژیم دمای مراغه در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه

صفحه 1-18

10.22067/geo.v0i0.20231

محمدامین حیدری؛ فرامرز خوش اخلاق؛ محمدامین مرادی مقدم؛ اصغر مولایی پارده


نقش مورفودینامیک دیرینه رودخانه‌ کرخه در تجلی ساختار فضایی دشت آزادگان

صفحه 19-32

10.22067/geo.v0i0.22212

فاضل ایران منش؛ مهران مقصودی؛ ابراهیم مقیمی؛ مجتبی یمانی؛ امیرحسین چرخابی