کلیدواژه‌ها = AHP
ارزیابی و پهنه‌بندی آلودگی هوا با استفاده از روش های AHP و ANP (مطالعه موردی: شهر تبریز)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 153-169

10.22067/geo.v0i0.75734

بهروز سبحانی؛ الهام شکرزاده فرد؛ الناز پیروزی


ارزیابی خطر ریسک زمین‌لغزش حوضه آبخیز طالقان‌رود بر پایه الگوریتم بهینه‌سازی توافقی ویکور

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 37-54

10.22067/geo.v5i1.46582

مژگان انتظاری نجف آبادی؛ فاطمه خدادادی؛ اکبر رستمی


مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهر مشهد

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 107-128

10.22067/geo.v3i3.32086

محمد اجزاء شکوهی؛ حمید شایان؛ محمد هادی درودی


پهنه بندی میزان آسیب پذیری شهرها در مقابل خطر زمین لرزه (نمونه موردی: شهر تبریز)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 21-36

10.22067/geo.v2i1.15617

ابوالفضل قنبری؛ محمد علی سالکی ملکی؛ معصومه قاسمی


مکانیابی دفن زباله با ترکیب روش میانگین گیری وزن دار ترتیبی (OWA) و GIS در مشهد

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 87-106

10.22067/geo.v1i3.16943

محمد رحیم رهنما؛ حسین آقاجانی؛ مهدی فتاحی