کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تحلیل مکانی فرسایش خاک و کیفیت زیستگاه‌ها بر مبنای الگوی کاربری اراضی در منطقه سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22067/geoeh.2024.87025.1468

محمد امین ایزدی پور؛ رضا دهمرده بهروز؛ فاطمه عین الهی پیر؛ فاطمه رجائی


آشکارسازی تفاوت های دمایی ناشی از تغییرات کاربری شهری و حومه ( مورد مطالعه: شهرستان ارومیه)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22067/geoeh.2022.76651.1224

نسرین السادات بزمی؛ زهرا حجازی زاده؛ پرویز ضیاییان فیروز آبادی؛ غلامرضا جانباز قبادی


بررسی وضعیت بوم‌شناختی منطقه جیرفت با توجه به تغییر کاربری اراضی طی دوره 30 ساله

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 145-170

10.22067/geoeh.2023.78332.1270

مریم دوستکی؛ اردوان کمالی؛ محسن باقری بداغ آبادی؛ حسین شیرانی


بررسی نقش کاربری بهینه اراضی در تولید رواناب (مطالعه موردی: حوزه‌ آبخیز نهر اعظم شیراز)

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 147-161

10.22067/geoeh.2021.73198.1123

محمدتقی دستورانی؛ محمودرضا براهیمی؛ علی اکبر کریمیان؛ امیر اسماعیل پور زرمهری


بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه سد کارده به روش آنالیز شدت

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 75-95

10.22067/geo.v8i2.82040

مهدی مهدیزاده کاریزکی؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ هادی معماریان خلیل آباد