اولویت‌بندی اقدامات کلیدی جهت افزایش مشارکت عمومی در مدیریت سوانح طبیعی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده محیط‌زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران –ایران

2 دکتری رشته برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران – ایران

3 کارشناسی ارشد رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران، تهران – ایران

چکیده

سوانح طبیعی از گذشته تا کنون در کشور ایران، تلفات جانی و خسارات مالی فراوانی را به بار آورده است. در این مقاله به لزوم اهمیت مشارکت عمومی نهادها و مردم در مدیریت این سوانح پرداخته شده است. ازاین­رو ده نوع از اقدامات کلیدی در جهت افزایش موفقیت در مشارکت عمومی و همچنین سه معیار مرتبط با سرعت، کیفیت و اثربخشی که هر سه جزو معیارهای مثبت می­باشند، در نظر گرفته شده است. جهت انجام فرآیند تصمیم­گیری با استفاده از روش تصمیم­گیری چندمعیاره آن­ها را رتبه­بندی نموده تا در مرحله آخر بهینه­ترین روش موجود انتخاب شود. برای این منظور از روش آنتروپی شانون برای وزن­دهی به معیار­ها و جهت رتبه­بندی گزینه­ها از روش TOPSIS استفاده شد. یافته­ها برای ده نوع از این اقدامات کلیدی، نشان می­دهد پشتیبانی حاکمیت و تعهد قابل‌اعتماد در رتبه اول، لزوم تعریف اهداف و منافع مشترک در رتبه دوم، تضمین اتحاد بین نهادها و مردم در رتبه سوم، تضمین رهبری مؤثر حاکمیت در رتبه چهارم، پیدا کردن رویکردهای مشترک در راه رسیدن به اهداف در رتبه پنجم، اطمینان از ارتباط شفاف و مؤثر در رتبه ششم، شفاف‌سازی نقش‌ها و مسئولیت‌ها در رتبه هفتم، سرمایه‌گذاری در جهت اجرای دقیق فرآیندها در رتبه هشتم، افزایش زمان کارکنان دولت برای تسهیل و پشتیبانی از فرآیندها در رتبه نهم و مدیریت و نظارت بر مشکلات در روابط مشارکتی در رتبه دهم قرار گرفته­اند.

چکیده تصویری

اولویت‌بندی اقدامات کلیدی جهت افزایش مشارکت عمومی در مدیریت سوانح طبیعی در ایران

کلیدواژه‌ها


Alexander, D., 2002. Principles of emergency planning and management. Oxford, England: Oxford University Press.
Australian Emergency Management Institute., 2011. Community recovery (3rd ed.). Australia: Commonwealth of Australia.
Blaikie, P. M., Cannon, T., Davis, I., & Wisner, B., 1994. At risk: Natural hazards, people’s vulnerability, and disasters. London, New York: Routledge.
Bracken, I., 2014. Urban planning methods: Research and policy analysis. Hoboken: Taylor and Francis.
Chuansheng X, Dapeng D, Shengping H, Xin X, Yingjie C., 2012. “Safety evaluation of smart grid based on AHP-entropy method”. Systems Engineering Procedia, 4(2), pp. 203-209.
Cutter, S., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E., & Webb, J., 2008. A place-based model for understanding community resilience to natural disasters. Global Environmental Change, 3(1), 598–606.
Fu G., 2008. “A fuzzy optimization method for multicriteria decision making: An application to reservoir flood control operation”. Expert Systems with Applications, 34(1), pp. 145-9.
Kornakova, M., 2016. Improving the integration of urban planning with disaster risk reduction (Ph.D.). University of Melbourne (Unpublished).
Norris, F., Stevens, S., Pfefferbaum, B., Wyche, K., & Pfefferbaum, R., 2008. Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. American Journal of Community Psychology, 41(1–2), 127–150.
Özcan EC, Ünlüsoy S, Eren T., 2017. “A combined goal programming–AHP approach supported with TOPSIS for maintenance strategy selection in hydroelectric power plants”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 78(4), pp. 10-23.
Twigg J. Disaster risk reduction. London: Overseas Development Institute, Humanitarian Policy Group; 2015.
Wamsler, C., 2014. Cities, disaster risk and adaptation. New York: Routledge.
Wang E, Alp N, Shi J, Wang C, Zhang X, Chen H., 2017. “Multi-criteria building energy performance benchmarking through variable clustering based compromise TOPSIS with objective entropy weighting”. Energy, 125(1), pp. 197-210.
WWW.EM-DAT.BE
Yadav, S.P. and Kumar, S., 2009. “A multi-criteria interval-valued intuitionistic fuzzy group decision making for supplier selection with TOPSIS method”. In International workshop on rough sets, fuzzy sets, data mining, and granular-soft computing . Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 303-312.
Yue Z., 2011. “A method for group decision-making based on determining weights of
Zschau J, Küppers AN, editors., 2013. Early warning systems for natural disaster reduction, Springer Science & Business Media.
 
 
 
 
CAPTCHA Image