کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
شبیه سازی و پیش بینی برخی متغییرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM و سناریوهای RCP در حوضه آبخیز حاجیلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22067/geoeh.2022.75404.1206

سیداسدالله حجازی؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ فریبا کرمی؛ جمشید یاراحمدی؛ علی بی غم


شبیه‌سازی تغییرات کربن آلی خاک‌های جنگلی در اثر تغییر اقلیم در ارتفاعات مختلف با استفاده از مدل Roth C

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1402

10.22067/geoeh.2024.85968.1445

مهران میثاقی؛ احمد گلچین؛ محمدصادق عسکری


پیش نگری بارش با استفاده از مدل های CMIP6 تا پایان قرن 21 در شمال غرب ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22067/geoeh.2022.76646.1223

نبی محمدی؛ بهروز ساری صراف؛ هاشم رستم زاده


تحلیل سینوپتیک اثر کم‎فشارهای بریده در بارش سنگین ایران

دوره 12، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 205-232

10.22067/geoeh.2023.79894.1314

شهرام لطفی قرانچای؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ علی رضا شکیبا؛ فاطمه ربانی؛ آمنه دشت بزرگی


واکاوی روند ارتفاع ژئوپتانسیل جو بر روی ایران تحت تأثیر تغییر اقلیم

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 201-216

10.22067/geoeh.2021.70712.1068

زهرا حجازی زاده؛ بهلول علیجانی؛ حسین عساکره؛ مختار فتاحیان


چشم‌انداز تغییرات بارش در شمال غرب ایران با استفاده از مدل‌های گردش کلی جو تحت سناریوهای اقلیمی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 133-151

10.22067/geo.v0i0.80780

شادیه حیدری تاشه کبود؛ عباس مفیدی؛ اکبر حیدری تاشه کبود


شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر جابه‌جایی زمانی تاریخ وقوع اولین و آخرین یخبندان‌های پاییزه و بهارۀ ایران

دوره 6، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 81-96

10.22067/geo.v6i4.63302

محمد دارائی؛ بهروز ساری صراف؛ علی محمد خورشیددوست؛ پیمان محمودی


شبیه سازی متغیرهای اقلیمی استان سمنان با سناریوهای مدل گردش عمومی جو (hadcm3)

دوره 4، شماره 3، آبان 1394، صفحه 1-24

10.22067/geo.v4i3.44214

زهرا حجازی زاده؛ دکتر سید محمد حسینی؛ علی رضا کربلایی درئی