نویسنده = مهران مقصودی
پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در منطقه کلور با استفاده از مدل ترکیبی قضیه بیز-ANP

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-21

10.22067/geoeh.2021.69988.1048

فرنگیس نظری بیاتیانی؛ منصور جعفربیگلو؛ شیرین محمدخان؛ مهران مقصودی


بررسی عوامل مؤثر بر مخاطره زمین‌لغزش‌های بالادست سد لتیان با استفاده از روش‌های ارزیابی آنتروپی و فازی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 1-18

10.22067/geo.v0i0.69823

مهران مقصودی؛ شیرین محمدخان؛ پریسا پیرانی؛ سمانه ریاهی؛ فاطمه گراوند


نقش مورفودینامیک دیرینه رودخانه‌ کرخه در تجلی ساختار فضایی دشت آزادگان

دوره 2، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 19-32

10.22067/geo.v0i0.22212

فاضل ایران منش؛ مهران مقصودی؛ ابراهیم مقیمی؛ مجتبی یمانی؛ امیرحسین چرخابی


تحلیل مخاطرات ناشی ازماسه های روان بر سکونتگاه‌های غرب دشت لوت

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 83-96

10.22067/geo.v1i1.16534

مهران مقصودی؛ سعید نگهبان؛ سجاد باقری