اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید رضا حسین زاده

جغرافیای طبیعی ـ ژئومورفولوژی استاد
جغرافیای طبیعی ـ ژئومورفولوژی
گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/SeyedReza_Hosseinzadeh
srhosszadehum.ac.ir
051-38805273
0000-0002-4147-8065

h-index: 4  

سردبیر

دکتر سید رضا حسین زاده

جغرافیای طبیعی ـ ژئومورفولوژی استاد
جغرافیای طبیعی ـ ژئومورفولوژی
گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/SeyedReza_Hosseinzadeh
srhosszadehum.ac.ir
051-38805273
0000-0002-4147-8065

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

.Prof. Victor R. Baker

Hydrology / Atmospheric Sciences University of Arizona, Department of Hydrology and Water Resources

profiles.arizona.edu/person/baker
bakeremail.arizona.edu
0000-0002-5982-8983

h-index: 85  

.Prof. Ziyadin Çakir

Geology Istanbul Technical University

web.itu.edu.tr/~cakirz/
ziyadingmai.com
0000-0003-3050-5619

h-index: 61  

Prof , Gao-Lin Wu

Physical Geography, Hydrology, Desertification State Key Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on the Loess Plateau, Institute of Water and Soil Conservation,
Chinese Academy of Sciences

wugaolinnwsuaf.edu.cn
0000-0002-5449-7134

h-index: 29  

Dr.Masoud Irannezhad

Civil Engineering Assistant Professor of Civil Engineering (Water Resources) (Civil Engineering) Senior Research Fellow (Water, Energy and Environmental Engineering Research Unit) Employment

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56554177200
m.irannezhadau.edu.kw
0000-0002-9634-5622

h-index: 16  

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید اجتهادی

زیست شناسی استاد زیست شناسی (اکولوژی گیاهی ) - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GISواکولوژی جنگل گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/Hamid_Ejtehadi
hejtehadiyahoo.com
0000-0002-6128-2481

h-index: 12  

دکتر محمدرضا اصفهانی

مهندسی عمران وسازه استاد مهندسی عمران وسازه گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/MohammadReza_Esfahani
esfahanium.ac.ir
0000-0002-2655-2466

h-index: 21  

دکتر مرتضی اکبری

بیابان زدایی دانشیار بیابان زدایی گروه مدیریت مناطق خشک وبیابانی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/Morteza_Akbari
m-akbarium.ac.ir
0000-0002-8637-266X

h-index: 8  

مرتضی اکبری، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، مدرک دکتری خود را در رشته منابع طبیعی- بیابانزدایی از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دریافت کرده است. تحقیقات او بر روی طراحی و توسعه سیستم هشدار اولیه خطر بیابان زایی، آینده پژوهی و شبیه سازی مدیریت ریسک بیابان زایی در راستای برنامه عملیاتی سازمان ملل "بیلان صفر تخریب سرزمین ZNLD تا سال ۲۰۳۰ "، می باشد. علایق پژوهشی او عمدتاً در زمینه هایی همچون مدیریت ریسک خطر بیابانزایی و تخریب سرزمین، سیستم هشدار اولیه تخریب سرزمین، آینده پژوهشی در منابع طبیعی و محیط زیست، تجزیه و تحلیل داده و تصاویر ماهواره ای و GIS است.

دکتر علیرضا راشکی

بیابان زدایی دانشیار مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی
گروه مدیریت مناطق خشک وبیابانی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/Alireza_Rashki
a.rashkium.ac.ir
0000-0002-8637-266X

h-index: 25  

علیرضا راشکی مدرک کارشناسی خود  را در رشته مهندسی منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری از دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1379 و کارشناسی ارشد  را در رشته مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری   از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1385 اخذ نمود. وی مدرک دکترای خود را  از دانشگاه پرتوریا ، آفریقای جنوبی در سال 1391(2012)  در رشته ژئوانفورماتیک (Geoinformatics) تحت راهنمایی استاد هانس روتنباخ و مشاوره دیمیتریس کاسکائوتیس و همچنین  پاتریک اریکسون از دانشمندان برتر قاره آفریقا اخذ نمود و فرصت مطالعاتی دوره دکتری خود را در سال ۲۰۱۱ در دانشگاه لانژو چین سپری نمود. مدرک دکتری ایشان  در داخل کشور بسته به نیاز محل خدمت با عنوان دکتری مهندسی منابع طبیعی(بیابان زدایی) ارزیابی گردید. پایان نامه وی، موضوعات بیابان زایی-فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار  با کاربرد سنجش از دور(RS) و GIS را در جنوب شرقی ایران (سیستان) در بر می گیرد. پس از آن، وی یک سال تحصیلات پسا دکترا را در دانشگاه پرتوریا و در دپارتمان زمین شناسی ادامه داد و سپس به ایران بازگشت و  به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تدریس و تحقیق شد که تا کنون نیز ادامه دارد. بنابراین، وی سابقه چندین سال تجربه تدریس و تحقیق در سطح دانشگاه و به طور خاص در مورد موضوعات طوفان های گرد و غبار، سنجش از دور (RS) و GIS ، گرد و. غبار اتمسفری، فرسایش بادی و کنترل آن  ، ارزیابی پتانسیل و قابلیت اراضی ، بیابان زایی و کنترل آن ،  RS و GIS در تغییرات محیط زیست را دارد. در طی سال های 1396 تا 1398 ، وی توسعه دهنده و مدرس یک برنامه آموزشی بین المللی کارشناسی ارشد در زمینه مدیریت و مدل سازی محیط زیست (GeoNetC)  بود که توسط اراسموس + (کمیسیون اروپا) پشتیبانی می شد. وی همچنین دارای تجربه استفاده از نرم افزار های تخصصی ، به ویژه نرم افزارهای مرتبط با RS و GIS ، پردازش تصاویر با استفاده از  Goggle Earth Engine (GEE) ، R ، پردازش تصاویر پهبادی (UAV) در جهت کمک به فعالیت های دانشگاهی را داراست. وی به عنوان یک مدرس دانشگاه تا کنون به عنوان استاد راهنما و مشاور بر فعالیت های  5 دانشجوی دکتری و 31 دانشجوی کارشناسی ارشد نظارت داشته است. بعلاوه، وی از سال 1379 تا 1382 در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان وبلوچستان به عنوان کارشناس بیابان زدایی مشغول به کار بوده است و همچنین از سال 1384 تا 1388 به عنوان محقق و عضو هیئت علمی در همین زمینه  در مرکز تحقیقات کشاورزی و طبیعی سیستان فعالیت داشته است. زمینه تحقیقاتی وی در مورد گرد و غبار، رسوبات بادی و RS & GIS در تغییرات محیط زیست است و برای کسی که دکترای خود را در سال 1391 به پایان رسانده است ، سابقه چاپ مقالات برجسته بین المللی زیادی وجود دارد بطوری که آمار مقالات و ارجاعات به مقالات وی در اسکوپوس نشان می دهد ایشان دارای 40 مقاله آی اس آی با ضریب اچ اندکس(H index) 21 می باشد که تعداد 1400 مقاله بین المللی به مقالات ایشان استناد شده است که به سرعت نیز در حال افزایش است. بسیاری از آثار وی در مجلات بین المللی با ضریب تأثیر بالا چاپ شده است

وی در سال 1385 به عنوان پژوهشگر برتر موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و همچنین در سال 1398 به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه فردوسی مشهد جایزه دریافت نمود. در سال های1398،  1399 و 1400 جزو منتخبین مرجعیت علمی دانشگاه فردوسی قرار گرفت. در حال حاضر ایشان دانشیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی و مسئول ارتباط با جامعه و توسعه روابط بین الملل دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد می باشند .

دکتر آذر زرین

جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی دانشیار جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی
گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/Azar_Zarrin
zarrinum.ac.ir
0000-0002-4542-3176

h-index: 12  

دکتر شعبان شتایی جویباری

مهندسی منابع طبیعی- سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی استاد
مهندسی منابع طبیعی- سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ffs.gau.ac.ir/page?pageid=7755
shataeegau.ac.ir
0000-0002-3868-8475

دکتر حسین شفیع زاده مقدم

مهندسی و مدیریت آب دانشیارمهندسی و مدیریت آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hshafizadeh
h.shafizadehmodares.ac.ir

h-index: 23  

دکتر بختیار فیضی زاده

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS دانشگاه تبریز

geography.tabrizu.ac.ir/fa/page/2593/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
feizizadehtabrizu.ac.ir
0000-0002-3367-2925

h-index: 20  

دکتر منیژه قهرودی تالی

جغرافیای طبیعی ـ ژئومورفولوژی استاد
جغرافیا- ژئومورفولوژی
گروه جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی تهران

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387213
m-ghahroudisbu.ac.ir
0000-0002-8817-9329

دکتر علیرضا کریمی

خاکشناسی - پیدایش ورده بندی خاک استاد خاکشناسی - پیدایش ورده بندی خاک- گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/Alireza_Karimi
karimi-aum.ac.ir
0000-0002-3535-3952

h-index: 15  

علیرضا کریمی در حال حاضر در گروه علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد به پژوهش و تدریس مشغول است. او به تدریس پیدایش و طبقه بندی خاک، میکرومورفولوژی خاک، ژئومورفولوژی خاک،و کانی های رس می پردازد. علیرضا در زمینه های پدولوژی، ژئومورفولوژی، رسوب شناسی، و جغرافیا پژوهش می کند. پروژه‌های فعلی او درباره شناسایی رسوبات لسی در شمال شرق ایران،تعیین توالی های دوره‌های رسوبی در محیط‌های خشک ایران، بررسی میزان ریزش زمانی و مکانی گرد و غبار در شمال شرق ایران و بررسی پیدایش خاک در سنگ‌های مافیک و اولترامافیک در مناطق خشک است.

دکتر غلامرضا لشکری پور

مهندسی زمین شناسی - مکانیک سنگ استاد مهندسی زمین شناسی - مکانیک سنگ
گروه زمین شناسی، دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/GholamReza_Lashkaripour
lashkaripourum.ac.ir
0000-0001-8267-4866

h-index: 20  

دکتر حسین محمدزاده

منابع آب و محیط زیست استاد علوم زمین - منابع آب و محیط زیست گروه زمین شناسی، دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/Hossein_Mohammadzadeh
mohammadzadehum.ac.ir
0000-0002-3387-595X

h-index: 9  

دکتر ابوالفضل مسعودیان

جغرافیا- اقلیم شناسی استاد
جغرافیا- اقلیم شناسی
گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان

geoold.ui.ac.ir/~s.a.masoodian/
s.a.masoodiangeo.ui.ac.ir
0000-0001-6227-6713

h-index: 2  

دکتر مسعود میرزائی شهرابی

شیمی معدنی استاد شیمی - شیمی معدنی گروه شیمی، دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/Masoud_MirzaeiShahrabi
mirzaeeshum.ac.ir
0000-0002-7256-4601

h-index: 32  

دکتر مسعود مینائی

سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشیار جغرافیا - سنجش از دوروسیستم اطلاعات جغرافیایی
گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/Masoud_Minaei
m.minaeium.ac.ir
05138805255
0000-0001-6233-416X

h-index: 10  

دکتر خلیل ولیزاده کامران

اقلیم و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی استاد، گروه سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز

simap.tabrizu.ac.ir/homepage/valizadeh/
valizadehtabrizu.ac.ir
0000-0003-4648-842X

h-index: 16  

دکتر احمد نوحه گر

برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست استاد گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران

env.ut.ac.ir/~nohegar
nohegarut.ac.ir
0000-0003-4954-8782

h-index: 4  

دکتر مجتبی یمانی

جغرافیا- ژئومورفولوژی استاد
جغرافیا- ژئومورفولوژی
گروه جغرافیا طبیعی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/myamani/?lang=en-gb
myamaniut.ac.ir
0000-0002-2042-7365

h-index: 7