نویسنده = فتح الله نادری
اولویت‌بندی خطر سیل در حوضه آبخیز گنجوان استان ایلام با استفاده از مدل الکتره

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-21

10.22067/geoeh.2022.73531.1131

فتح الله نادری؛ بهروز ناصری؛ یاسم خانمحمدیان؛ عماد سلامت؛ محمدتقی کوشا


کارایی مدل ویکور در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز سد گلال استان ایلام

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 21-39

10.22067/geoeh.2021.67235.0

فتح الله نادری؛ بهروز ناصری؛ نعمت اله بسطامی