دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، مهر 1402، صفحه 1-325 
ارزیابی و شناسایی پهنه‌های مستعد احداث شهرک‌ صنعتی در شهرستان ارومیه

صفحه 217-240

10.22067/geoeh.2022.78283.1268

امید پیریان کلات؛ رکسانا کامکار قربان‌زاده؛ پارسا زمانی؛ کرامت اله زیاری