نویسنده = محمد مهدی حسین زاده
برآورد خطر سیلاب رودخانه دینور با استفاده از روش استاندارد استرالیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22067/geoeh.2023.83238.1390

رویا پناهی؛ محمد مهدی حسین زاده


پتانسیل فرسایش‌کناره و ناپایداری مجرا در رودخانه حاجی‌عرب بویین‌زهرا- قزوین

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 39-56

10.22067/geoeh.2021.71397.1087

محمد مهدی حسین زاده؛ سیاوش شایان؛ فاطمه نجف زاده


مقایسه و ارزیابی نتایج مدل NBS و BEHI در فرسایش کناره‌ای رودخانه قرانقو چای هشترود

دوره 6، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 41-62

10.22067/geo.v6i4.62232

محمد مهدی حسین زاده؛ سمیه خالقی؛ فراز واحدی فر


ارزیابی مخاطرات سنگ ریزه در آزاد راه رودبار- رستم آباد با استفاده از فرایند تحلیل شبکه

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 101-116

10.22067/geo.v1i2.16872

محمد مهدی حسین زاده؛ سعید رحیمی هر آبادی؛ حسن اروجی؛ مهدی صمدی