کلیدواژه‌ها = تهران
آسیب‌پذیری ناشی از سیلاب شهری (مطالعه موردی: تهران، درکه تا کن)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 21-36

10.22067/geo.v5i1.49976

منیژه قهرودی تالی؛ آنیتا مجیدی هروی؛ اسماعیل عبدلی


ردیابی منابع گردوغبار در سطوح مختلف جوّ تهران با استفاده از مدل HYSPLIT

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 39-54

10.22067/geo.v4i4.41109

فهیمه محمدی؛ سمیه کمالی؛ مریم اسکندری


پهنه بندی آلودگی هوای تهران به فلزات سنگین با استفاده از برگ های گونۀ توت

دوره 2، شماره 3، آذر 1392

10.22067/geo.v0i0.22460

مریم ملاشاهی؛ حبیب علیمحمدیان؛ سید محسن حسینی؛ وحید فیضی؛ علیرضا ریاحی بختیاری


تحلیل فضایی- زمانی جزیره حرارتی کلان‌شهر تهران با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-17

10.22067/geo.v1i4.16950

علیرضا صادقی نیا؛ بهلول علیجانی؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی


شبیه سازی الگوی پراکنش آلودگی هوای کلان‌شهر تهران در شرایط وزش باد

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 19-36

10.22067/geo.v1i4.16451

علی اکبر شمسی پور؛ فهیمه نجیب زاده؛ زینب حسین پور