کلیدواژه‌ها = پهنه بندی
برآورد خطر سیلاب رودخانه دینور با استفاده از روش استاندارد استرالیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22067/geoeh.2023.83238.1390

رویا پناهی؛ محمد مهدی حسین زاده


ارزیابی و پهنه‌بندی آلودگی هوا با استفاده از روش های AHP و ANP (مطالعه موردی: شهر تبریز)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 153-169

10.22067/geo.v0i0.75734

بهروز سبحانی؛ الهام شکرزاده فرد؛ الناز پیروزی


پهنه بندی میزان آسیب پذیری شهرها در مقابل خطر زمین لرزه (نمونه موردی: شهر تبریز)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 21-36

10.22067/geo.v2i1.15617

ابوالفضل قنبری؛ محمد علی سالکی ملکی؛ معصومه قاسمی