کلیدواژه‌ها = روند
واکاوی روند تغییرات میانگین دمای رویه ایران با بهره‌گیری از داده‌های سنجش‌ازدور

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 93-109

10.22067/geoeh.2021.69462.1035

علیرضا کربلایی؛ زهرا بیگم حجازی زاده؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد کیخسروی کیانی


واکاوی روند گستره متاثر از تغییر اقلیم در ایران طی دهه های اخیر

دوره 4، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 21-34

10.22067/geo.v4i2.29845

فاطمه رعیت پیشه؛ ابوالفضل مسعودیان


شناسایی و پیش بینی تغییرات الگوی روند دمای حداقل ایران

دوره 2، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 33-48

10.22067/geo.v0i0.21423

فریبا صادقی؛ هوشمند عطایی؛ سادات هاشمی نسب