کلیدواژه‌ها = AOD
شناسایی کانون شکل‌گیری توده‌های گردوغبار با استفاده از نگرش تنسوری (مورد مطالعاتی: شهرستان سبزوار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22067/geoeh.2023.82992.1384

حسین اعتمادفرد؛ مهدی نجاریان؛ مصطفی گلمحمدی


شناسایی منشاء گردوغبار با استفاده از تنسور مکانی-زمانی عمق اپتیکی آئروسل در محدوده شهرستان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22067/geoeh.2023.82988.1383

حسین اعتمادفرد؛ رامین کرمی


مسیریابی حرکت گردوغبار بر اساس غلظت ذرات معلق و مدل هواشناسی در استان همدان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 185-200

10.22067/geoeh.2021.71200.1082

کامران شایسته؛ شیوا غریبی؛ محمد پارسی مهر


تأثیر معادن شن و ماسه شهریار بر ریز گردهای استان تهران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 99-117

10.22067/geoeh.2021.66965.0

منیژه قهرودی تالی؛ خدیجه علی نوری؛ مریم اجاقلو