کلیدواژه‌ها = تبریز
سنجش تاب‌آوری شهری در برابر خطر زمین‌لرزه (موردمطالعه: کلان‌شهر تبریز)

دوره 9، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 201-219

10.22067/geoeh.2021.67022.0

فروغ نامجو؛ رسول صمدزاده؛ محمد تقی معصومی


پهنه بندی میزان آسیب پذیری شهرها در مقابل خطر زمین لرزه (نمونه موردی: شهر تبریز)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 21-36

10.22067/geo.v2i1.15617

ابوالفضل قنبری؛ محمد علی سالکی ملکی؛ معصومه قاسمی