کلیدواژه‌ها = ایران
آشکارسازی تغییرات مناطق آب و هوایی ایران طی دوره‌ 1965 تا 2015

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22067/geoeh.2022.77275.1246

هنگامه شیراوند؛ زرین طحان؛ سید اسعد حسینی


بررسی دامنه شبانه‌روزی دما در ایران با استفاده از مجموعه داده AgERA5

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 189-208

10.22067/geoeh.2021.72332.1104

سیده فاطمه اخلاقی حسینی؛ آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


واکاوی فراوانی روزهای باران‌فرین مخاطره‌آمیز در ایران

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 141-162

10.22067/geoeh.2021.71591.1091

سید محمد حسینی؛ سیروس نبیونی


واکاوی روند ارتفاع ژئوپتانسیل جو بر روی ایران تحت تأثیر تغییر اقلیم

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 201-216

10.22067/geoeh.2021.70712.1068

زهرا حجازی زاده؛ بهلول علیجانی؛ حسین عساکره؛ مختار فتاحیان


پیوند بندال‌های اوراسیا- اطلس‌شمالی با ماه‌های تر و خشک فراگیر در ایران

دوره 10، شماره 3، آبان 1400، صفحه 83-104

10.22067/geoeh.2021.70187.1054

میثم طولابی نژاد؛ زهرا حجازی زاده؛ آنتونی آر لوپو؛ محمد سلیقه


موقعیت بلاکینگ‌ها و بارش‌ها در ایران

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 79-91

10.22067/geoeh.2021.67003.0

نرگس ناصری؛ رضا دوستان؛ عباس مفیدی


واکاوی روند تغییرات میانگین دمای رویه ایران با بهره‌گیری از داده‌های سنجش‌ازدور

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 93-109

10.22067/geoeh.2021.69462.1035

علیرضا کربلایی؛ زهرا بیگم حجازی زاده؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد کیخسروی کیانی


بررسی شاخص شدت زمستان در شمال غرب ایران

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 97-113

10.22067/geo.v0i0.78163

حسن حیدری؛ علیرضا موقری


پایش روند دورنمای فرین‌های سرد ایران مبتنی بر برونداد مدل دینامیکی EH5OM

دوره 7، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 71-88

10.22067/geo.v7i2.67384

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ رضا ابراهیمی


روند وردایی فرین‌های اقلیمی براساس شاخص‌های ترکیبی تغییر اقلیم در گستره ایران

دوره 7، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 89-110

10.22067/geo.v0i0.67984

حسین اسماعیلی؛ احمد روشنی؛ علیرضا شکیبا؛ فاطمه پرک


واکاوی شار همگرایی رطوبت و آب قابل بارش جوّ بارش‌های بهارۀ ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 131-152

10.22067/geo.v7i1.64076

مهدی دوستکامیان؛ مسعود جلالی؛ الله مراد طاهریان


شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر جابه‌جایی زمانی تاریخ وقوع اولین و آخرین یخبندان‌های پاییزه و بهارۀ ایران

دوره 6، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 81-96

10.22067/geo.v6i4.63302

محمد دارائی؛ بهروز ساری صراف؛ علی محمد خورشیددوست؛ پیمان محمودی


تحلیل همدید الگوهای جوّی توأم با موج‌های سرمای زمستانه در ایران

دوره 6، شماره 3، آبان 1396، صفحه 109-124

10.22067/geo.v6i3.59919

حسین عساکره؛ علی شاهبایی کوتنایی


توزیع زمانی و مکانی پدیده رعدوبرق در ایران با استفاده از داده‌های سنجنده ثبت رعدوبرق (LIS)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 89-107

10.22067/geo.v6i1.53347

علی محمد خورشید دوست؛ علی اکبر رسولی؛ مجتبی فخاری واحد


شناسایی وردش‌های مکانی روزهای برفپوشان در ایران زمین به کمک داده‌های دورسنجی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 69-86

10.22067/geo.v5i1.49715

محمد صادق کیخسروی کیانی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


واکاوی روند گستره متاثر از تغییر اقلیم در ایران طی دهه های اخیر

دوره 4، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 21-34

10.22067/geo.v4i2.29845

فاطمه رعیت پیشه؛ ابوالفضل مسعودیان


تغییرات زمانی- مکانی درازمدت شار تابش خالص در گستره ایران

دوره 3، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 55-72

10.22067/geo.v3i2.33463

احمد روشنی؛ هوشنگ قائمی؛ زهرا حجازی زاده