کلیدواژه‌ها = خودهمبستگی فضایی
الگوی فضایی آسیب پذیری محیط زیست با تاکید بر ابعاد در معرض خطر بودن و حساسیت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

10.22067/geoeh.2023.84603.1417

حبیب الله صادقی؛ افشین دانه کار؛ محمدجلال عباسی شوازی


ارزیابی خودهمبستگی فضایی تغییرات زمانی- مکانی جزایر گرمایی در خراسان رضوی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 125-146

10.22067/geo.v4i4.41698

علیرضا انتظاری؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ مهدی اسدی