کلیدواژه‌ها = شمال غرب
پیش نگری بارش با استفاده از مدل های CMIP6 تا پایان قرن 21 در شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2022.76646.1223

نبی محمدی؛ بهروز ساری صراف؛ هاشم رستم زاده


بررسی شاخص شدت زمستان در شمال غرب ایران

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 97-113

10.22067/geo.v0i0.78163

حسن حیدری؛ علیرضا موقری


چشم‌انداز تغییرات بارش در شمال غرب ایران با استفاده از مدل‌های گردش کلی جو تحت سناریوهای اقلیمی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 133-151

10.22067/geo.v0i0.80780

شادیه حیدری تاشه کبود؛ عباس مفیدی؛ اکبر حیدری تاشه کبود


واکاوی همدید بارش تگرگ فراگیر در شمال غرب ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 55-69

10.22067/geo.v1i2.16264

فرامرز خوش اخلاق؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ اصغر افتادگان خوزانی