کلیدواژه‌ها = شمال غرب
پیش نگری بارش با استفاده از مدل های CMIP6 تا پایان قرن 21 در شمال غرب ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22067/geoeh.2022.76646.1223

نبی محمدی؛ بهروز ساری صراف؛ هاشم رستم زاده


بررسی شاخص شدت زمستان در شمال غرب ایران

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 97-113

10.22067/geo.v0i0.78163

حسن حیدری؛ علیرضا موقری


چشم‌انداز تغییرات بارش در شمال غرب ایران با استفاده از مدل‌های گردش کلی جو تحت سناریوهای اقلیمی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 133-151

10.22067/geo.v0i0.80780

شادیه حیدری تاشه کبود؛ عباس مفیدی؛ اکبر حیدری تاشه کبود


واکاوی همدید بارش تگرگ فراگیر در شمال غرب ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 55-69

10.22067/geo.v1i2.16264

فرامرز خوش اخلاق؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ اصغر افتادگان خوزانی