کلیدواژه‌ها = همدید
تحلیل همدیدی و ترمودینامیکی توفان‌های تندری در ایستگاه‌های هواشناسی همدان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 115-131

10.22067/geo.v4i1.27949

فخرالدین ایران پور؛ حجت اله یزدان پناه؛ علی حنفی


واکاوی همدید بارش تگرگ فراگیر در شمال غرب ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 55-69

10.22067/geo.v1i2.16264

فرامرز خوش اخلاق؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ اصغر افتادگان خوزانی